אפשרויות חסויות & הצגה בתערוכה

לפרטים נוספים לגבי מתן חסות ואפשרויות התערוכה יש ליצור קשר עם תמר בקר,
טל: 03-7650509  tamar@medical-expo.co.il